Sedan Sprint startade 2002 har vi fascinerats av den komplexitet och det ansvar vi hanterar när vi hjälper våra kunder att rekrytera nya ledare och medarbetare. Det är mycket som står på spel och skillnaden mellan en framgångsrik rekrytering och en misslyckad kan få allvarliga konsekvenser, både ekonomiskt och socialt.

Om du vill samarbeta med oss, är det bra om du håller med om dessa ställningstaganden:

  1. Att genomföra en rekrytering är en mycket kritisk process. Det är komplext och ställer höga krav på ett strukturerat och genomtänkt genomförande.
  2. När du rekryterar står mycket på spel. Du har mycket att vinna på att säkerställa att er nya medarbetare har rätt kompetens och får chansen att blomma ut.
  3. Hur du bemöter de sökande som ni tackar nej till, har stor genomslagskraft på ert arbetsgivarvarumärke.
  4. Att rekrytera är en möjlighet. Ni får chansen att tillföra ny kompetens och visa upp er som aktör på arbetsmarknaden för framtida ledare och medarbetare.