Att hjälpa våra kunder med kompetensförsörjning är ansvarsfullt och komplext. Vi som jobbar på Sprint förstår vikten av att arbeta effektivt, fokuserat och med en konsekvent strategi för att leda våra processer och uppdrag i mål.

Sprint är ett värdestyrt företag som utvecklar metoder, processer och verktyg för att vara i framkant inom vårt område – Kompetens. Vi har ett antal principer vi lever efter och inte rubbar på. Anledningen är att vi tar vår verksamhet och vårt ansvar på största allvar.  Vår värdegrund utgörs därför av följande rubriker:

Professionalitet – Värdighet – Precision – Kontinuitet

Vår värdegrund blir giltig först då den omsätts i praktiken genom vårt agerande. Därför har vi tänkt igenom hur vi ska agera hållbart och konsekvent, i linje med vår värdegrund, för att skapa verkligt värde för oss själva och våra kunder.

”Människor har inte rötter, vi har fötter” speglar vårt synsätt och värdegrund. Det innebär att vi anser att människors kompetens är i ständig rörelse. Och att det mest relevanta är vart du är på väg.