Rekrytering

Att identifiera och integrera rätt ledare eller medarbetare är avgörande för avkastningen på  er kompetensinvestering. Med vårt nätverk och vårt renommé, har vi tillgång till de kandidater du behöver. Dessutom vårdar vi ert varumärke under processen med professionalitet och värdighet.

Konsulter

Vi är specialister inom ekonomi, administration och HR. När vi bemannar funktioner och roller hos våra kunder så kan du förvänta dig kontinuitet och precision. Testa en Sprintkonsult nästa gång du behöver hjälp.

Ledar- och kompetensutveckling

Baserat på forskning som bedrivits vid Stanford University sedan 2008, har vi tillsammans med professorer och forskare utvecklat ett vetenskapligt underbyggt och digitaliserat koncept för ledar- och kompetensutveckling.